martes, 29 de novembro de 2022

A subcentral urbana de Marín (1910-1912)

A primeira experiencia coa telefonía en Marín sería por parte de Eusebio Mendez, que recibiu autorización para instalar unha liña particular entre a súa casa de Marín e a fábrica de salazón que tiña en Aguete. 

Pasamos á telefonía urbana. Agosto de 1910. A prensa recolle a instalación do fío telefónico de Pontevedra a Marín, que sería o cerne da futura subestación de telefonía urbana, dependente da capital. Antes os usuarios de Marín xa podían solicitar a subscrición directa con Pontevedra, ao estar dentro do radio de servizo da concesión de Pontevedra, pero o custe era proporcional á distancia. Abrir un central local permitía reducir os custes de 19 a 8 pesetas mensuais. En 1910 Pontevedra contaba con 196 abonados, polo que, coñecendo que algúns era de Marín, deciden crear esta subcentral para 30 abonados. Cumpre salientar que Pontevedra alcanzou xa eses case 200 abonados no primeiro ano de servizo, xa que foi inaugurada en xaneiro dese ano.

A construción parece adiarse, polo que non aparece novas ata 1912, de novo en xaneiro, cando Claudio Corbal comunica a inauguración da central no grupo escolar (lugar que hoxe mantén o nome de "O grupo" na Rúa Concepción Arenal número 40). O Sr. Corbal obsequiou as presentes no acto de inauguración, celebrado o 10 de xaneiro de 1912 ás catro e media da tarde, con pastas, licores e habanos. Estaban presentes Félix Massó, alcalde de Marín; Julio Lloret, secretario de concello; Sr. Medrano, comandante de mariña; o médico Sr Coello; o xefe de telégrados e o oficial Sr. Martínez del Toro; e boa parte da prensa da vila.


Poste de teléfonos na Rúa Real. Postal. Páxina web do concello de Marín, Ano descoñecido.

O conflito de 1924

Manuel Corbal reclama o cumprimento do acordo do pleno de 26 de febreiro de 1911 sobre o pagamento dunha cota para o financiamento do servizo, que pasados 13 anos todavía non se pagara. Serían 3500 pesetas ademáis do dereito a utilizar o Grupo Escolar como central telefónica.

El pueblo gallego  rotativo de la mañana Ano I Número 209 - 1924 setembro 28


Os primeiros abonados 

A guía de teléfonos do Anuario da Compañía Peninsular de 1916 é o primeiro directorio conservado con referencia aos abonados de Marín. O primeiro abonado sería Antonio Pazos Fontela, presidente da Deputación de Pontevedra.

 • 1 D. Antonio Pazos Fontenla
 • 2 Concello de Marín
 • 3 Colegio de la Inmaculada Concepción
 • 4 D. Manuel Costa (Estribela)  
 • 5 Perez y Quevedo  
 • 6 D. Luis Fontán 
 • 7 Lonxa de Marín
 • 8 Hijos de Rocafort (Sres.), consignatarios  
 • 9 D. Angel Taboada, consignatario 
 • 10 D. Benito Suarez e Compañía, carbones
 • 11 D. Jose Alcantara, carbones 
 • 12 D. Lucas Beledo, ultramarinos  
 • 13 Cochera Portuguesa  
 • 14 D. Pedro Gataña, farmacia  
 • 15 D. Juan Manuel Martinez, Vicecónsul de Portugal  
 • 16 D. Angel Herrero y Hermanos, conservas  
 • 17 Marques de Riestra (Sr.), fabrica de conservas  
 • 18 D. Jose del Rio  
 • 19 D. Manuel Martinez Garabal, tejidos  
 • 20 Brea y Hermida  
 • 21 D. Faustino Fraile, Cara parroco.  
 • 22 D. Jose Sobral Portela, tejidos.  
 • 23 Colegio dos Placeres  
 • 24 Comandancia de Mariña  
 • 25 D. Carlos Romay, Medico  
 • 26 D. Jose Veiga, consignatario  
 • 27 Hermitas Amor  
 • 28 D. R. Castro Barreiro, drogueria  
 • 29 D. Joaquin Nantes, efectos navales
 • 30 D. Ezequiel Massoni  
 • 31 D. Narciso Nores  
 • 32 D. Jose Santiago. (Estribela)  
 • 33 D. Jose Nistal Perez, almacen de raba y salvado  
 • 34 Notario de Marín  
 • 35 Cuartel da Garda Civil.  
 • 36 D. Martin Gómez, fabrica de xelo (Placeres)   
 • 37 D. Jose Sancho  
 • 38 D. Julio Lloret Masse  
 • 39 D. Secundino Lorenzo Tonza, Medico  
 • 40 Asociación de Navieiros  
 • 41 D. Jose Perez Grana, Tabacalera i efectos navais  
 • 42 D. Jose Puga Alvarez (Cantoarena)
Pasa saber máis:

 • La Voz de Galicia. 1 de agosto de 1910
 • Faro de Vigo. 22 de novembro de 1910
 • Diario de Galicia periódico de la mañana, telegráfico, noticiero y de información general Num. 593 de 23 de novembro de 1910
 • El Noroeste Año XV Número 5485 - 24 de novembro de 1924
 • El Eco de Santiago diario independiente Año XVII Número 4900 - 12 de xaneiro de 1912
 • El Diario de Pontevedra  periódico liberal Ano XXIX Número 8299 - 10 de xaneiro de 1912
 • La Correspondencia Gallega  diario de Pontevedra Ano XXIV Número 6556 - 10 de xaneiro de 1912
 • El Progreso  semanario independiente Ano VI Número 597. 11 de xaneiro de 1912
 • La Libertad Num. 326. 11 de xaneiro de  1912
 • El Correo de Galicia Diario independiente de avisos y noticias. 12 de xaneiro de  1912
 • El pueblo gallego  rotativo de la mañana Ano I Número 209 - 28 de setembro de 1924


Ningún comentario:

Publicar un comentario

O mindoniense Cándido Martínez na reclamación salarial dos telegrafistas de 1880

 Candido Martínez Montenegro foi un deputado liberal durante tres décadas por Mondoñedo (Lugo), que nos ano 1881 - 1883 sería director de Co...